Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Wahai Muhammad, ingatlah ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan bagimu. Engkau menyaksikan manusia masuk Islam berbondong-bondong. Wahai Muhammad, karena itu bertasbihlah kamu untuk menyatakan syukur kepada Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sungguh Tuhanmu sangat lapang dalam memberikan ampunan kepadamu.” (An Nashr, 110: 1-3)

KAWE_KAWE AMBO

Wednesday, 18 May 2011

BILA POLITIK DI PISAHKAN DARI AGAMA

Suasana dinegara kita sekarang sungguh kalut dan sibuk,sibuk pasal pilihanraya yang akan menjelang,tapi suasana menjadi bertambah kalut dan panas dengan kematian demi kematian Wakil Rakyat,selesai sudah Pilihan Raya kecil Dun Tenang, Merlimau  dan Kerdau.Setiap kali pilihanraya diadakan banyak duit yang
kerajaan kena belanja,bukan sekupang dua tapi memang banyak,tapi aku tak tahu berapa banyak.Kita sering mendengar orang sebut politik,politik bukan PAS,UMNO,MCA,DAP dan sebagainya,itu semua adalah pertubuhan yang berdaftar atas nama-nama tertentu yang diaorang suka.
Apa Itu Politik
Politik dalam bahasa arab ialah Siasah,apa ke benda siasah tu,siasah ialah mengurus,mentadbir atau mengatur.Politik pada dasarnya ialah suatu  yang baik kalau politik itu berlandaskan agama kerana agama ini skopnya amat luas, bukan  mencakupi  soal amal ibadat seperti sembahyang,puasa, zakat dan haji sahaja ia melingkupi soal,pemerintahan,perkahwinan,pertanian,perubatan dan banyak lagi.Suasana politik hari ini sungguh berbeza kerana dianggap oleh segelintir orang sebagai kotor,menjijikan,tipu daya dan tak heran lah ada yang mendifinasikan politik itu tipu ,kerana orang politik itu penipu,selalu berbohong,saling menfitnah satu sama lain.dan itulah politik.Ada orang orang masuk politik kerana mencari nama,kesenangan dan ada yang sanggup pijak kawan kerana nak naik keatas bila dah berkuasa boleh buat apa saja,nah kerana perihal sebegini maka ramai orang menganggap politik itu betul lah memang kotor.
Hakikatnya kita  harus memperbetulkan supaya ia tidak menjadi kotor untuk selama-lamanya.Sesuatu amalan itu tidak harus kita pisahkan dengan agama sebab bila dipisahkan akan lain yang jadi.Kita beri satu contoh,berniaga....berniaga itu bunyinya seperti amalan dunia sahaja, tapi bila kita masukkan agama maka kita tidak boleh menipu,kerana menipu itu hukumnya berdosa, tapi bila dipisah kan dari agama ramai lah yang menipu kerana tidak menjadikan agama(islam) sebagai rujukan,buat lah apa saja yang kita mahu kerana tak ada kena-mengena dengan agama.Bila politik yang berlandaskan agama maka kita kena amanah memikul tanggung jawap yang dimanahkan,tak boleh terima rasuah,pecah amanah,kelentong atau cas keting sesama sendiri.


Pada hari ini kita boleh lihat pelbagai ragam orang politik mereka sanggup menfitnah sesama sendiri,sanggup mengaibkan pihak lawan dengan pelbagai gambaran atau karikatur yang melampau.Fitnah sudah menjadi mainan,mereka dah tak takut dosa, dalam erti kata sebenar  mana letaknya iman dan akidah mereka,demi kerana kuasa mereka sanggup gadaikan maruah dan agama.


Pengertian Politik Menurut Islam
Politik adalah 'ilmu pemerintahan atau 'ilmu siyasah, iaitu 'ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang.

Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya:

"Dan katakanlah: Ya Tuhan ku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisi Mu kekuasaan yang menolong." (AI Isra': 80)

Di atas landasan inilah para 'ulama' menyatakan bahawa:

"Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskan Nya melalui al-Qur'an"

Asas Sistem Politik Islam
Asas-asas sistem politik Islam ialah:

1. Hakimiyyah Ilahiyyah

Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapa pun selain Allah dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. Fir man Allah yang mafhumnya:

"Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam kekuasaan Nya." (Al Furqan: 2)

"Bagi Nya segaIa puji di dunia dan di akhirat dan bagi Nya segata penentuan (hokum) dan kepada Nya kamu dikembalikan." (A1 Qasas: 70)

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (A1 An'am: 57)

Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian yang berikut:
(i) Bahawasanya Allah adalah Pemelihara 'alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah Nya Yang Maha Esa
(ii) Bahawasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Oleh kerana itu, manusia wajib ta'at kepada Nya dan ber'ibadat kepada Nya
(iii) Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satu Nya Pencipta
(iv) Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan- peraturan, sebab Dialah satu-satu Nya Pemilik
(v) Bahawasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu, dan di tangan Nyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.
(vi) Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi rububiyyah dan uluhiyyah Nya.

2. Risalah

Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al huda atau jalan- jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat umat mereka. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari'at syari'at Nya kepada manusia.

Risalah bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah satu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka.

Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah s.a.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Firman Allah yang mafhumnya:

"Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggatkanlah." (Al Hasyr: 7)

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah." (An Nisa': 64)

"Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, akan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang telah mereka datangi, dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu adalah seburuk buruk tempat kembali." (An Nisa: 115)

"Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An Nisa': 65)

3. Khalifah

Khilafah bererti perwakilan. Dengan pengertian ini, ia bermaksud bahawa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini juga bermaksud bahawa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikehendaki melaksanakan undang undang Allah dalam batas batas yang ditetapkan.

Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenarnya.

Firman Allah yang mafhumnya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi... " (Al Baqarah: 30)

"Kemudian Kami jadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi sesudah mereka supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat." (Yunus: 14)

Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar- benar mengikuti hukum-hukum Allah. Oleh itu khilafah sebagai asas ketiga dalam sistem politik Islam menuntut agar tugas tersebut dipegang oleh orang- orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Mereka mestilah terdiri daripada orang-orang yang benar-benar menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggungjawab yang terangkum di dalam pengertian khilafah
b. Mereka tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Nya
c. Mereka mestilah terdiri daripada orang-orang yang ber'ilmu, berakal sihat, memiliki kecerdasan, kea'rifan serta kemampuan intelek dan fizikal
d. Mereka mestilah terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.-
Drmindailmu-

No comments:

Search This Blog

Gadget

This content isn't available over encrypted connections yet.

Archives

PING BUSUK

APESAL TENGOK JER...