Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Wahai Muhammad, ingatlah ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan bagimu. Engkau menyaksikan manusia masuk Islam berbondong-bondong. Wahai Muhammad, karena itu bertasbihlah kamu untuk menyatakan syukur kepada Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sungguh Tuhanmu sangat lapang dalam memberikan ampunan kepadamu.” (An Nashr, 110: 1-3)

KAWE_KAWE AMBO

Monday, 4 February 2013

PERBEZAAN ANTARA ISLAM DENGAN FEMINIS DALAM MEMANDANG WANITA


Isu diskrimasi sering dimainkan oleh barat dan pertubuhan(NGO islam yang bangang) yang kononnya untuk menjaga hak wanita dan menuntuk persamaan taraf antara jantina,sejauh manakah pertubuhan tersebut berjaya menjadikan taraf wanita itu dijaga...atau menjadi bertambah aib,baca lagi...


No comments:

Search This Blog

Archives

PING BUSUK

APESAL TENGOK JER...